Contact

Wszystkich chcących nawiązać ze mną współpracę, proszę o bezpośredni kontakt pod adresem e-mail: j.adamek92@gmail.com, a tymczasem zapraszam na krótki wywiad ze mną!

Everyone who want to cooperation with me, please contact by e-mail: j.adamek92@gmail.com, and now I am inviting you to a short interview with me!

 

Dlaczego założyłaś bloga?

Pierwsza myśl o blogowaniu pojawiła się już dawno temu, ale brak czasu i ciągle napiętrzające się obowiązki skutecznie oddalały moje plany. Teraz dzięki wsparciu rodziny mam nadzieję, że uda mi się zrealizować moje marzenie. Pytasz: dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta: aby inspirować innych.

Inspirować?

Tak! Chcę pokazać moim czytelniczkom, że dobre czasopisma potrafią dostarczyć wiele ciekawych informacji, każda z nas niewielkim kosztem może wyglądać jak ulubiona gwiazda, a ludzi przesyłających dobrą energię jest tak naprawdę bardzo wiele. Trzeba się tylko dobrze rozejrzeć wokół siebie.

Mówisz o czytelniczkach. Piszesz tylko dla kobiet?

Głównie tak, ale w zakładce TRAVEL panowie lubiący poznawać nowe, ciekawe miejsca, na pewno znajdą również coś dla siebie.

Co daje Ci energię?

Ciekawi ludzie. Moją mentorką od kilku lat jest Ewa Chodakowska, która tak naprawdę po długim bezruchu wymusiła u mnie pierwszy trening, a później pokazała, że zdrowe jedzenie też może być pyszne.

Na stałe mieszkasz w Anglii.

Tak. Zaraz po maturze podjęłam decyzję o emigracji i na dzień dzisiejszy – a minęło już parę lat – myślę, że to była dobra decyzja, choć momentami tęsknię za rodziną, słonecznym polskim latem…

Jakie są Twoje plany na najbliższe lata?

Życie nauczyło mnie, że nie ma co za daleko wybiegać w przyszłość, bo los płata nam różne figle. Mam kilka swoich marzeń i głęboko wierzę, że już w niedługim czasie uda mi się je zrealizować, ale póki co pozostaną one moją tajemnicą.

Chciałabyś coś na sam koniec powiedzieć swoim obserwatorom?

Oczywiście, że tak! Ogromną radość sprawia mi każda nowa osoba, która odwiedza mojego bloga. Dziękuję Wam bardzo za to, że mogę dla Was pisać. Daje mi to ogromną energię do działania i mam nadzieję, że moje posty będą Was nie tylko inspirować, ale również rozśmieszać w pochmurne dni!

 

Why do you have a blog?

The first thought about blogging appeared a long time ago, but lack of time and still new duties effectively moved away my plans. Now, I have hope that support from my family, help me realize my dream. You ask: Why? The answer is very simple: To inspire others.

Inspire?

Yes! I want to show my observers that good magazines can provide a lot of interesting information, each of us can look like a favourite celebrity and that people who transmitting good energy is really very much. You should only good look around you.

You write only for women?

Mostly yes, but in the section TRAVEL men who like discover new, interesting places, can find something for themselves.

What give you energy?

Interesting people. My mentor from few years is Ewa Chodakowska, with who I first time for a long time I did the first training and later she showed me that eating healthy can also be tasty.

Permanently you live in England.

Yes. Immediately after high school I made the decision to emigrate and now I¢m thinking that this was a good decision, but sometimes I miss for my family, Polish sunny summer …

Do you have any plans for the next few years?

Life taught me that I shouldn’t have long-term plans. I have a few dreams and I believe that in the short time I will be able to realize them, but for now they will be remain my secret.

At the end, would you like something to say of their followers?

Yes of course! I am very happy when every new person visits my blog. Thank you very much that I can write for you. This is gives me great energy and I have hope that my posts will not only inspire you, but also laugh on cloudy days!